14 iyun 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "ÖZBƏKİSTAN"
 • Şark Tonqi küç., 25
  Tel.: (99871) 1736167
  Fax: (99871) 173 26 58
  E-mail: sefir@tsk.sarkor.uz
 • "RUSİYA"
 • 103009, Leontievskiy prosp., 16
  Tel.: (7095) 2294332, 2291649,
  2295546, 2024572, 2292792
  Fax: (7095) 2025072, 2024583, 2024572
  E-mail: azerirus@cnt.ru
  Web: www.azembassy.ru
 • "МОLDOVА"
 • A. Mateevişça küç., 27/1
  Tel.: (37322) 244033
  Fax: (37322) 244033
  E-mail: azerbaidjan@moldova.md
 • "LİVAN"
 • 90671, Jdeydel el Meyn, Burj Xammoud Xossoub center, Zona 7, küç. 2/ 120
  Tel.: (9611) 482000, 492990
  Fax: (9611) 498630
  E-mail: freka@dm.net.ib