30 sentyabr 2023


MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT > Musiqi alətləri > Teatrlar > Tədbir və bayramların təşkilatı > Muzeylər > Kitabxanalar > Sərgilər və qalеreyalar > Konsert zalları > Kinoteatrlar > Toxunmuş mallar

 • "TARİXİ TİBB MUZEYİ"
 • AZ 1000, Nəcəfqulu Rəfiyev küç., 18
  Tel.: (99412) 490 13 73, 490 07 43
 • "NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİ"
 • AZ 1000, İstiqlaliyyət küç., 53
  Tel.: (99412) 492 18 64, 492 74 03
 • "NƏRİMAN NƏRİMANOVUN FƏXRİ MUZEYİ"
 • AZ 1000, İstiqlaliyyət küç., 8
  Tel.: (99412) 492 06 57
 • "MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİNİN FƏXRİ MUZEYİ"
 • AZ 1000, Xəqani küç., 19, m. 19
  Tel.: (99412) 493 50 85
 • "BÜL-BÜLÜN FƏXRİ EV MUZEYİ"
 • AZ 1000, Bül-Bül prosp., 15
  Tel.: (99412) 493 56 97
 • "VAQİF MUSTAFAZADƏNİN FƏXRİ EV MUZEYİ
 • AZ 1000, Vaqif Mustafazadə küç., döngə 4
  Tel.: (99412) 492 17 92
 • "ŞİRVANŞAHLAR SARAYI KOMPLEKSİ” DÖVLƏT TARİXİ- MEMARLIQ MUZEYİ- QORUQ
 • AZ 1000, Kiçik-Qala küç., 46
  Tel.: (99412) 492 83 04
  Fax: (99412) 492 83 04
  E-mail: shirvanshah@bakililar.az
 • "ŞİRVANŞAHLAR SARAYI KOMLEKSİ"
 • AZ 1000, Kiçik-Qala küç., 44-46
  Tel.: (99412) 492 10 73
 • "HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ ADINA TƏBİİ- TARİXİ MUZEY"
 • AZ 1000, Lermontov küç., 3
  Tel.: (99412) 492 06 67
 • "ÜZEYİR HACIBƏYOVUN EV MUZEYİ
 • AZ 1000, Şamil Əzizbəyov küç. , 67/69
  Tel.: (99412) 495 30 61, 495 25 34
 • "CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN EV MUZEYİ"
 • AZ 1000, Süleyman Tağızadə küç., 56
  Tel.: (99412) 492 24 09
 • "AZƏRBAYCANIN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİ DÖVLƏT MUZEYİ"
 • AZ 1000, Rəşid Behbutov küç., 5
  Tel.: (99412) 498 59 72, 498 44 79
  Fax: (99412) 498 59 72
  E-mail: musculture@azdata.net
 • AZƏRBAYCAN “İSTİQLAL” MUZEYİ
 • AZ 1000, Neftçilər prosp., 123 а