14 iyun 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "ASCO Caspian Holdings S.A."
 • AZ 1000 Bəşir.Səfəroğlu küç.133 Sat Plaza.13 mərtəbə
  Tel.: (99412) 497 70 75
  Fax: (99412) 492 11 38
  E-mail: office@asco.baku.az
  Web: www.ascoworld.com
 • "ISSA - BAKU CLEANING COMPANY"
 • АZ1029, Heydər Əliyev prosp 95, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi 7 - ci mərtəbə
  Tel.: (99412) 567 00 00 daxili (403), 567 99 88
  Fax: (99412) 567 99 88
  E-mail: office@bakuclean.az
  Web: www.issa.com
  www.bakuclean.az
 • "HYDROTECH"
 • AZ 1000, Əhmədli Rəcəbli küç., 6; 2-ci döngə
  Tel.: (99412) 465 70 05, 465 97 20
  Моb.: (99450) 257 19 70
  Fax: (99412) 465 70 06
  E-mail: info@hydrotech.az
  Web: www.hydrotech.az
 • "AUDİ AZƏRBAYCAN"
 • AZ 1030, Babək prospekti, 43A
  Tel.: (99412) 570 00 77
  Fax: (99412) 570 00 88
  E-mail: office@audi.az
  Web: www.audi.az
 • "3M (East) AG"
 • AZ 1065, Bakıxanov küç., 6, Bridge Plaza 4-cü mər.
  Tel.: (99412) 404 50 50
  Моb.: (99450) 687 99 25
  Fax: (99412) 404 50 55
  E-mail: oaslanova@mmm.com
  Web: www.3M.com
 • "Consolidated Contractors International Company - S.A.L."
 • AZ 1065, Tbilisi pr, 3. NATAVAN Biznes Mərkəzi, 4-cü mərtəbə
  Tel.: (99412) 497 21 16 / 6 lines/
  Fax: (99412) 497 22 91
  E-mail: jboulos@ccc.az
  Web: www.ccc.gr.
 • "DHL Worldwide Express"
 • AZ 1025, Nobel prosp., 30
  Tel.: (99412) 493 47 14, 493 47 28
  Моb.: (99412) 220 62 70
  Fax: (99412) 493 47 14, 493 47 28
  E-mail: bakstn@dhl.com
  Web: www.dhl.com
 • "A.P. Moller - Maersk A/S"
 • AZ 1000, Nizami küç., 69, ISR Plaza, 4-cü mər.
  Tel.: (99412) 497 84 50, 497 84 67
  Fax: (99412) 497 84 67
  E-mail: baku@maersk.com
  Web: www.maersk.com
 • "ALCATEL - LUCENT"
 • AZ 1065, C. Cabbarlı küç., 44, Caspian Plaza III, 4-cü mər.
  Tel.: (99412) 437 29 20, 437 29 21,
  437 29 22
  Fax: (99412) 497 65 37
  Web: www.alcatel-lucent.com
 • "Lufthansa Cargo Baku"
 • AZ 1044, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu, Bakı Yük Terminalı, ofis 221
  Tel.: (99412) 437 48 82
  Fax: (99412) 437 48 83
  E-mail: bakgzteam@dlh.dw
  Web: www.lufthansa-cargo.com