10 iyul 2020


MALLAR VƏ XİDMƏTLƏR > Menecment və konsaltinq > Kadr agentlikləri > Mətbəələr > Distribüterlik > Ketrinq > Barter > Xidmətlər toplusu > Avtomatlaşdırma sistemi > Mühafizə fəaliyyəti > Tərcümə xidmətləri > Təmizləmə > Hüquq xidmətləri > Audit və mühasibat uçotu > Təhlükəsizlık sistemləri > Sertifikatlaşdırma > Reklam agentlikləri > Proqram təminatı > Mətbəə xidmətləri > Ağıllı evlər və binalar > Ağıllı ev > Tikinti şirkətləri > Layihələrin Təşkili > Generatorlar > Qiymətləndirmə > Yaşıllaşdırma > Suvarma

"Professional Solutions LLC"
 

 Bəşər tarixi boyu insanları müxtəlif ideya və arzular birləşdirmişdir. Onlardan bəziləri həyata keçmirdi, bəziləri isə həyatda qalmaq hüququ qazanıb uğurla gerçəkləşdi. Professional Solutions şirkətinin yaradıcıları öz arzularına inandılar.

 
Təbiətinə görə özlərinə qarşı tələbkar olan iki gənc mütəxəssis öz mütləq şəkildə çoxdankı arzularını həyata keçirmək - təqdim edilən xidmətlərin səviyyəsinə görə qərb adlı-sanlı rəqiblərindən heç də geridə qalmayan çoxşaxəli Azərbaycan şirkəti yaratmaq qərarına gəldilər. Hamıya məlumdur ki, məhz Avropa və Amerika şirkətləri keyfiyyət baxımından təqdim olunan xidmət və servisin inkar olunmaz liderlədirlər.
 
Arzunun reallaşmasına inam, şirkət yaradıcıları tərəfindən məşhur holdinq və bankların əsas rəhbər vəzifələrindəki çoxillik dəyərli iş təcrübəsi ilə daha da möhkəmlənirdi. Kompaniyanın yaradılmasında marketinq, maliyyə, insan resursları və informasiya texnologiyaları sahəsindəki yoldaş-mütəxəssislərin əvəzsiz köməyi olmuşdur.
 
Hazırda Professional Solutions şirkəti öz işinə qayğı və yüksək professionallığı ilə azsaylı rəqiblərindən fərqlənir və Azərbaycanda bu sahədəki gənc bazarda böyük qürurla öz yerini tutur.
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu