11 iyul 2020


MALLAR VƏ XİDMƏTLƏR > Menecment və konsaltinq > Kadr agentlikləri > Mətbəələr > Distribüterlik > Ketrinq > Barter > Xidmətlər toplusu > Avtomatlaşdırma sistemi > Mühafizə fəaliyyəti > Tərcümə xidmətləri > Təmizləmə > Hüquq xidmətləri > Audit və mühasibat uçotu > Təhlükəsizlık sistemləri > Sertifikatlaşdırma > Reklam agentlikləri > Proqram təminatı > Mətbəə xidmətləri > Ağıllı evlər və binalar > Ağıllı ev > Tikinti şirkətləri > Layihələrin Təşkili > Generatorlar > Qiymətləndirmə > Yaşıllaşdırma > Suvarma

"Escort Group" MMC
 

"Escrot Group" MMC Şirkəti 2007-ci ildə təsis edilmişdir.

"Escrot Group" MMC Şirkəti Azərbaycanda maliyyə-konsaltinq və mühasibatlıq xidmətləri üzrə aparıcı şirkətdir. Şirkətin işçi heyəti 23 nəfər təşkil edir. Biz maliyyə biliklərimizi müştərilərimizin real əhəmiyyətinin həm strateji, həm də icra etmə nöqteyi nəzərindən yaradılması üçün istifadə edirik. "Escrot Group" MMC Şirkəti dörd əsas sahədə iri korporasiya və maliyyə idarələrinə xidmət göstərir: maliyyə və icranın idarəolunması, maliyyə-mühasibat uçotu, maliyyə fəaliyyətinin idarəedilməsi və korporativ-strukturlaşdırılmış maliyyələr.

"Escrot Group" MMC Şirkəti  öz iş sahəsində, mütəmadi inkişaf səyləri fəlsəfəsində, daha yüksək xidmətetmə keyfiyyətləri standartlarında və funksional işçi heyəti üzrə liderdir.

9-cu yaradıcılıq ilini qeyd edən "Escrot Group" MMC Şirkəti müştərilərə həlledici tərəf olaraq xidmət göstərilməsinin vacibliyini anlayır və müştərinin müvəffəqiyyətini öz uğuru olaraq qəbul edir.

Beynəlxalq inkişaf strategiyasına müvafiq olaraq "Escrot Group" MMC Şirkəti qlobal biznes bazarlarını idarə etməyi bacaran struktur yaratmışdır.

"Escrot Group" MMC Şirkətinin rəhbərliyi işçi heyətinin yüksək səviyyədə olmasının xidmət fəaliyyəti sahəsində çalışan şirkət üçün vacib amil olduğunu anlayaraq kadr strukturunun yaradılmasına böyük diqqət yönəltmişdir.


Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu