19 fevral 2020


MALLAR VƏ XİDMƏTLƏR > Menecment və konsaltinq > Kadr agentlikləri > Mətbəələr > Distribüterlik > Ketrinq > Barter > Xidmətlər toplusu > Avtomatlaşdırma sistemi > Mühafizə fəaliyyəti > Tərcümə xidmətləri > Təmizləmə > Hüquq xidmətləri > Audit və mühasibat uçotu > Təhlükəsizlık sistemləri > Sertifikatlaşdırma > Reklam agentlikləri > Proqram təminatı > Mətbəə xidmətləri > Ağıllı evlər və binalar > Ağıllı ev > Tikinti şirkətləri > Layihələrin Təşkili > Generatorlar > Qiymətləndirmə > Yaşıllaşdırma > Suvarma

"ATLCONSULTING"
 
“ATL” Konsaltinq şirkəti 2011-ci ildə yaradılmışdır. Şirkətimizin əsas məqsədi fəaliyyətində çətinlik və qeyri-qənaətbəxş vəziyyətlə üzləşmiş qurum və biznes nümayəndələrinə peşəkar yanaşma və məsləhətlərlə fəaliyyətin effektivliyinin artırılmasıdır.

ATL biznes qurumunun, dövlət müəssisəsinin uğur faktorlarını müəyyən etməklə şirkətin bazar mövqeyini möhkəmləndirməyə, müştəri müəssisə münasibətlərinin qurulması və doğru istiqamətdə inkişaf etdirilməsinə yardımçı olur.

Fəaliyyətimizdə yüksək peşəkarlıq göstərərək, yüksək nəticələrə imza atmaqla müştərilərimiz  üçün daha yararlı olmaqdır. Fəaliyyətimizin kriteriyası müştəri istəklərini hər tərəfli nəzərdən keçirməklə daha uyğun davranış modellərini təklif etməklə, xidmət göstərdiyimiz biznes qurumuna cəmiyyətin ayrılmaz bir hissəsi kimi yanaşmaqdır.

Göstərdiyimiz hər bir xidmət sahəsində peşəkarlıq əsas dayaq nöqtəmizdir.

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu