23 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"ABŞERON RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1100, Rəsulzadə küç., 7, Xırdalan
    Tel.:  (99412) 442 40 00, 442 11 15
    Fax:  (99412) 442 10 70
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu