23 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NİZAMİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1118, Qara Qarayev küç., 65А
    Tel.:  (99412) 422 10 01, 422 10 11
    Fax:  (99412) 422 10 01
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu