23 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SƏBAİL RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1004, Üzeyir Hacıbəyov küç., 30
    Tel.:  (99412) 493 10 55, 493 95 76
    Web: www.sabail-ih.gov.az
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu