23 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"YASAMAL RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1009, Cəfər Cabbarlı küç., 12
    Tel.:  (99412) 494 63 85, 494 73 58
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu